ELS   SENTITS I LA VENDA

OBJECTIUS   de crear una estratègia

Atraure i fidelitzar clients potencials:  La creació d'un ambient sensorial agradable, farà que el consumidor entri a la botiga i el més important, torni a ella. 

Crear una identidat de marca:  Permet al comerç definir la seva pròpia identitat i personalitat. 

Humanitzar la marca: Una empresa que té en compte els sentiments i l'experiència de l'usuari és una marca propera. 

Posar en valor els productes:  L'usuari identificarà els productes de la marca amb un sentiment positiu degut a una estratègia de marketing sensorial ben definida. 

Oferir una experiència única: Fer que la compra d'un producte sigui un moment agradable. 

EXPERIÈNCIA DE L'USUARI. EL SEU PASSAT, LES EMOCIONS O LA SEVA IMAGINACIÓ 

LA VISTA colors, les formes, distància i tamany dels artícles. On sigui que mirem trobarem informació visual, el seu objectiu principal és instal.lar-se a la ment del consumidor en manera d'imatge. Memòria fotogràfica 

L'OLFACTE  l'estimulació de l'olfacte és una eïna de gran potencial. L'us dels aromes és interessant per identificar un producte o empresa i per estimular la compra impulsiva als punts de venda

LA OÏDA la música pot arribar a tenir tant protagonisme que ajudi a canviar l'estat d'ànim i crear sensacions que ajudin als clients a que siguin més propensos a comprar 

EL GUST el nivell de retenció és molt més gran que el que ofereixen els altres sentits, és ideal com a reclam del sector de la hosteleria i els aliments 

EL TACTE  afavoreix a la identitat de la marca amb els productes. No tant sols es veuen, sino que si ens permeten poder tocar-los fan que la relació client-producte sigui molt més estreta, intensificant així la possibilitat de compra