Avís legal

DADES GENERALS

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades:

A la web www.bibianabecerra.com hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre Consultoria de Retail.

El seu principal objectiu és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a la empresa, als seus productes i serveis que s'ofereixen.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) s'informa a l'usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de Bibiana Becerra.

Sempre es respectarà la confidencialitat de les seves dades personals que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre a les sol·licituds que ens plantegi, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica.

Per exercir els seus drets d'oposició, rectificació o cancel·lació haurà d'escriure al següent correu bibiana@bibianabecerra.com o  trucar al telèfon 687 728 596.

CONDICIONS D'US

Les condicions d'accés i l'ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent l'usuari a realitzar un bon us de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari de la web de www.becerra.catimplica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i que s'estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que fos no està d'acord amb aquestes condicions no continuï utilitzant aquesta web.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació només serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

RESPONSABILITATS

Bibiana Becerra no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats a aforaments, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del prestador.

Però, tenint en compte els art.11 i 16 de la LSS-CE, Bibiana Becerra es compromet a la retirada o en el seu cas el bloqueig d'aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets a tercers o la moral i l'ordre públic.

Tampoc la empresa es responsabilitzarà dels danys i prejudicis que es produeixin per errades o incorrectes configuracions del software instal·lat a l'ordinador de l'internauta. S'exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o errada que es produeixi quan l'usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d'interrupcions o errades a l'accés al lloc web.

Així mateix, Bibiana Becerra, es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.

Li comuniquem que qualsevol preu que pugui veure a la nostra web serà únicament orientatiu. Si l'usuari desitja conèixer amb exactitud el preu o si el producte en el moment actual disposa d'alguna oferta de la qual es pugui beneficiar ha de sol·licitar pressupost en el formulari d'aquesta web.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Bibiana Becerra és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s'incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d'aquesta empresa.

Cap material publicat a aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment escrit de Bibiana Becerra.

Tota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a Bibiana Becerra de manera gratuïta. No ha d'enviar-se informació que NO pugui ser tractada d'aquesta manera.

Tots el productes i serveis d'aquestes pàgines que NO són propietat de Bibiana Becerra són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com tals per la nostra empresa. Solament apareixen a la web de Bibiana Becerra a efectes de promoció i de recopilació d'informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per qualsevol litigi que pugui sorgir relacionat amb el lloc web o l'activitat que en ell es desenvolupi seran competents els Jutjats de Granollers, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur que correspongui.

POLÍTICA DE COOKIES

Bibiana Becerra per compte pròpia o d'un tercer contractat per la prestació d'amidament, poden utilitzar cookies quan l'usuari navega pel lloc web. Els cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servei web amb la finalitat d'enregistrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació.

Els cookies utilitzats s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixos dades personals de l'usuari.

Mitjançant l'ús de cookies resulta possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el procés i numero d'entrades.

L' usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web no és necessari que l'usuari permeti la instal·lació de cookies enviats al lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense prejudici de que sigui necessari que l'usuari iniciï una sessió tal en cadascun dels serveis que la prestació requereixi el previ registre.

En tot cas els cookies tenen un caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió. En cap cas s'utilitzarà cookies per recollir informació de caràcter personal.